Month: January 2022

Online Class सम्बन्धमा सुचना

आजबाट शुरु हुने online class केही प्राविधिक कारणवश शुरु हुन नसकेको सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ । online class को schedule हेर्नको लागि सबै शिक्षक तथा विद्यार्थी ले आ आफ्नो email check गर्नुहुन अनुरोध छ।